Login

Home > ข่าวสารกิจกรรม > ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นแพทย์ใช้ทุน ประจำปี 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นแพทย์ใช้ทุน ประจำปี 2563

 

โปรดยืนยันการเข้าร่วมการคัดเลือกภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ที่ลิงค์ https://kku.world/4kngl หรือสแกน QR code ตอบรับ

 

   
By :   นายสินสุวัฒน์ ใจดี วันที่ :   2020-08-11 17:22:51